Provozní řád mobilního maséra

I. Podmínky činnosti

Masérské, rekondiční a regenerační služby

Provozovatel

 • Lucie Pastírová, Na Zámku 618, Nehvizdy, 250 81
 • IČO: 624 30 394
 • Tel.: +420 797 976 976
 • E-mail: lucie.pastirova@seznam.cz
 • Provozní doba: dle telefonických objednávek
 • Oprávnění pro výkon činnosti: Osvědčení o registraci, vydané dne 2. 3. 2022

Druh a rozsah poskytovaných služeb: Masérské, rekondiční a regenerační služby

 • klasické rekondiční a sportovní masáže (celé tělo anebo jen částečné)
 • medová detoxikační masáž zad
 • wellness postupy (čokoládové pěstění těla, tvarování postavy zábalem ze zeleného čaje)
 • zábaly pro úlevu při křečových žílách
 • masáž celého těla včetně obličeje olejem z růží
 • indická antistresová masáž hlavy

Tyto služby jsou poskytovány pouze v domácím, hotelovém prostředí, ve sportovních zařízení dle požadavků klienta. Podmínkou poskytnutí služby je:

 • přístup k pitné tekoucí teplé vodě
 • dostatečné osvětlení místnosti
 • možnost převléknutí se do pracovního oděvu
 • dostatečný prostor pro rozložení přenosného masérského stolu

Pro každého klienta je použita jednorázová podložka (MH star) a k masážím jsou využity produkty od firem Saloos, Janssen, Thalaspa.

Provozovatel vlastní oprávnění pro výkon činnosti

Rekvalifikační kurz v oboru masér pro sportovní a rekondiční masáže s celostátní působností mimo oblast zdravotnictví – označení profesní kvalifikace: Sportovní masáž (69-037-M)
Osvědčení vydalo Dexter Therapy s.r.o., nestátní zdravotnické zařízení s autorizací udělenou dne: 11. 10. 2018, pod spis. zn.: 31308/2018-1
Živnostenský list vydává Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav dne 2. 3. 2022 s číslem jednacím MÚBNLSB-OOŽÚ-24623/2022-JIRMO pod spisovou značkou OOŽÚ-5474/2022-JIRMO
Zdravotní průkaz je k dispozici v sídle firmy.

II. Zásady provozu – prevence vzniku infekce a jiných onemocnění, včetně podmínek desinfekce

V sídle firmy mám vyčleněný omyvatelný nábytek vhodný ke skladování čistého i špinavého prádla, masážních a desinfekčních prostředků. Je zamezeno při praní, sušení, žehlení a ukládání špinavého osobního prádla styku s civilními věcmi. Pro transport pomůcek je využívána cestovní taška, kosmetický kufr a obal na masérské lůžko, vše je udržováno v maximální čistotě a desinfikováno.

Pracovní oděv je vždy čistý, dobře udržovatelný a je používán pouze k masážím. Oděv je světlé barvy a z materiálu, který se dá dobře vyvářet a žehlit, frekvence jeho výměny je dle potřeby, minimálně každý den. Pracovní obuv je zdravotní.

Jsou dodržovány hygienické zásady mytí rukou, nehty jsou vždy čisté a krátce ostříhané. Při transportu věcí ke klientům je s pomůckami nakládáno opatrně, aby nedošlo ke kontaminaci. Pro práci s desinfekcí a manipulací se špinavým prádlem jsou používány ochranné pracovní pomůcky – zejména rukavice. Při náhodné kontaminaci pokožky provozovatele nebo zákazníka biologickým materiálem (zejména krví) musí být provedena desinfekce kontaminovaného místa desinfekčním přípravkem s virucidním účinkem. K provozu služeb jsou používány jednorázové hygienické pomůcky. Nelze provádět výkony na nemocné kůži a pokud jsou shledány kontraindikace k masáži.

Desinfekce

 • provádí se omýváním, otíráním, postřikem formou pěny nebo aerosolem – důležité je dodržování doby expozice a koncentrace
 • při použití desinfečních přípravků s mycími a čistícími vlastnostmi lze spojit etapu čištění a desinfekce
 • k desinfekci se volí takové přípravky a postupy, které nepoškozují desinfikovaný materiál, nejsou toxické ani dráždivé
 • k zabránění vzniku selekce, případně resistence mikrobů vůči přípravku dlouhodobě používanému, jsou střídány přípravky s různými aktivními látkami
 • používány jsou následující desinfekční přípravky:
  a) plochy a povrchy – Incidur, Chloramin B
  b) ruce – Spitaderm, Manox

III. Úklid pomůcek a manipulace s prádlem

 • úklid lůžka a pomůcek je prováděn bezprostředně po ukončení masáže každého klienta
 • čisté jednorázové pomůcky a pracovní oblečení je uloženo v čisté cestovní tašce popřípadě v sídle firmy v určených prostorách
 • k transportu použitého, znečištěného osobního prádla je využito igelitové tašky, v případě znečištění pracovního oděvu je k dispozici náhradní čistý oděv
 • veškerý znečištěný pracovní oděv je ukládán a prán mimo civilní ošacení

IV. Odpady

 • běžný odpad likviduji pravidelně, ihned po odchodu od klienta – jednorázové prádlo, zábaly slupovacího charakteru, jednorázové podložky – jsou uloženy do igelitového pytle a po odchodu od klienta vyhozeny do kontejneru na domovní odpad.

Provozní řád sestavila a za dodržování výše uvedeného odpovídá: Lucie Pastírová