Pozdrav měsíci/Chandra namaskar

Sestavu cvičíme plynule v souladu s dechem, nejlépe večer po uplynutí všech událostí dne. Cvičíme ji pro celkové zklidnění, uvědomění si zdařilých i méně zdařilých situací, hodnotíme, přijímáme, opouštíme, vyvažujeme, očišťujeme.

Postavíme se chodidly na šířku kyčlí, ruce připravíme do mističky a vydechneme
s nádechem nabereme očistnou chladivou měsíční energii do dlaní, ruce zdvíháme nad hlavu
s výdechem ze sebe smyjeme všechny fyzické i psychické nečistoty z uplynulého dne, rukama přejíždíme po svém těle
a za zády je spojíme do mudry namaskár
s  nádechem se zakloníme
s výdechem a rovnými zády se předkláníme, zdravíme měsíc a celý uplynulý den, hlavu spouštíme až v poslední fázi
s nádechem se narovnáme, vytočíme levou nohu
s výdechem se předkláníme s rovnými zády k levé noze, loučíme se se vším uplynulým, nakonec skloníme hlavu
s nádechem se narovnáme, vrátíme špičku zpět a vytočíme pravou
s výdechem se předkláníme s rovnými zády k pravé noze, pozdravíme vše, co se z minulosti promítne do budoucnosti a vítáme to
s nádechem se narovnáme, vrátíme špičku zpět, spustíme ruce podél těla a vytočíme levou nohu
s výdechem ukláníme celé tělo jako váhu, levá ruka na zem, pravá noha nahoru, pravá ruka je na boku nebo ji vzpažíme, nastává uklidnění organismu
s nádechem se vrátíme zpět, vytočíme pravou nohu
s výdechem to samé na druhou stranu, vyrovnáváme záporné a kladné aspekty života
s nádechem zpět
s výdechem úklon těla doleva, pravá ruka přes hlavu, levá ruka na levou nohu, zhodnotíme událost uplynulého dne, kterou jsme mohli zvládnout lépe
s nádechem zpět
s výdechem na druhou stranu, zhodnotíme činy a jednání, které jsme řešili dobře a v budoucnu je chceme rozvíjet
s nádechem zpět
s výdechem rozpažíme ruce dlaněmi vzhůru, vytočíme levou špičku a přidáme pravou ruku k levé, zatneme pěsti, palce jsou vztyčené
s nádechem pravou rukou silou napínáme pomyslnou tětivu luku, hrudník rozevíráme, lopatky táhneme k sobě, loket je v ostrém úhlu, z našich nesprávných stereotypů a zvyků si vybereme jeden, kterého se chceme zabavit a zaměříme na něj svojí pozornost 
s výdechem povolíme tětivu, vrátíme se zpět a natočíme se opačně
s nádechem natáhneme pomyslnou tětivu, vybereme si jednu svojí pozitivní vlastnost, kterou chceme rozvíjet a posílit a zamíříme na ni
s výdechem se vrátíme zpět do mírně rozkročené pozice, chytíme se pravou rukou za pravou nohu za nárt
s nádechem vzpažíme levou ruku s čin mudrou nebo jen nataženou dlaní směřující nahoru nebo dolu, můžete si vybrat, povzneseme se nad své nedobré vlastnosti, s výdechem se překláníme a nohu táhneme vzhůru, stáváme se svobodnými
s nádechem zpět
chytíme si druhou nohu a s výdechem provedeme pozici na druhou stranu, vyrovnáváme své negativní a pozitivní stránky, ladíme život, který je před námi
s nádechem se vrátíme zpět, uvolníme a vydechneme
s nádechem zdvíháme ruce nad hlavu, ruce jsou u sebe
s výdechem je nad hlavou ohneme v loktech a stahujeme je do týla,dlaně jsou spojené, prsty míří vzhůru,  zdravíme sílu mozku a  podvědomí a uvědomujeme si, že všechny naše činy a jednání jsou reakcí zasetých semínek hluboko v podvědomí a nevědomí.
Plynule přejdeme do první pozice a pozdrav několikrát zopakujeme.
 

A ráno si nezapomeňte zacvičit Pozdrav slunci! 🙂