Pozdrav měsíci/Chandra namaskar

Sestavu cvičíme plynule v souladu s dechem, nejlépe večer po uplynutí všech událostí dne. Cvičíme ji pro celkové zklidnění, uvědomění si zdařilých i méně zdařilých situací, hodnotíme, přijímáme, opouštíme, vyvažujeme, očišťujeme.

Postavíme se chodidly na šířku kyčlí, ruce připravíme do mističky a vydechneme

s nádechem nabereme očistnou chladivou měsíční energii do dlaní, ruce zdvíháme nad hlavu

s výdechem ze sebe smyjeme všechny fyzické i psychické nečistoty z uplynulého dne, rukama přejíždíme po svém těle

a za zády je spojíme do mudry namaskár

s  nádechem se zakloníme

s výdechem a rovnými zády se předkláníme, zdravíme měsíc a celý uplynulý den, hlavu spouštíme až v poslední fázi

s nádechem se narovnáme, vytočíme levou nohu

s výdechem se předkláníme s rovnými zády k levé noze, loučíme se se vším uplynulým, nakonec skloníme hlavu

s nádechem se narovnáme, vrátíme špičku zpět a vytočíme pravou

s výdechem se předkláníme s rovnými zády k pravé noze, pozdravíme vše, co se z minulosti promítne do budoucnosti a vítáme to

s nádechem se narovnáme, vrátíme špičku zpět,  spustíme ruce podél těla a vytočíme levou nohu

s výdechem ukláníme celé tělo jako váhu, levá ruka na zem,  pravá noha nahoru, pravá ruka je na boku nebo ji vzpažíme, nastává uklidnění organismu

s nádechem se vrátíme zpět, vytočíme pravou nohu

s výdechem to samé na druhou stranu, vyrovnáváme záporné a kladné aspekty života

s nádechem zpět
s výdechem úklon těla doleva, pravá ruka přes hlavu, levá ruka na levou nohu, zhodnotíme událost uplynulého dne, kterou jsme mohli zvládnout lépe

s nádechem zpět
s výdechem na druhou stranu, zhodnotíme činy a jednání, které jsme řešili dobře a v budoucnu je chceme rozvíjet

s nádechem zpět
s výdechem  rozpažíme ruce dlaněmi vzhůru, vytočíme levou špičku a přidáme pravou ruku k levé, zatneme pěsti, palce jsou vztyčené

s nádechem pravou rukou silou napínáme pomyslnou tětivu luku, hrudník rozevíráme, lopatky táhneme k sobě, loket je v ostrém úhlu, z našich nesprávných stereotypů a zvyků si vybereme jeden, kterého se chceme zabavit a zaměříme na něj svojí pozornost, 

s výdechem povolíme tětivu, vrátíme se zpět a natočíme se opačně

s nádechem natáhneme pomyslnou tětivu, vybereme si jednu svojí pozitivní vlastnost, kterou chceme rozvíjet a posílit a zamíříme na ni

s výdechem se vrátíme zpět do mírně rozkročené pozice, chytíme se pravou rukou za pravou nohu za nárt

s nádechem se předkláníme a vzpažujeme levou ruku s maja mudrou, povzneseme se nad své nedobré vlastnosti, stáváme se svobodnými
s výdechem zpět a chytíme si levou nohu
s nádechem provedeme pozici na druhou stranu, vyrovnáváme své negativní a pozitivní stránky, ladíme život, který je před námi

s výdechem se vrátíme zpět
s nádechem zdvíháme ruce nad hlavu, ruce jsou u sebe

s výdechem je nad hlavou ohneme v loktech a stahujeme je do týla,dlaně jsou spojené, prsty míří vzhůru,  zdravíme sílu mozku a  podvědomí a uvědomujeme si, že všechny naše činy a jednání jsou reakcí zasetých semínek hluboko v podvědomí a nevědomí.

Plynule přejděte do první pozice a pozdrav několikrát zopakujte.

 

A ráno si nezapomeňte zacvičit Pozdrav slunci! 🙂