Odpočinek vs. relaxace

relaxace - příroda

Slovo „relaxace“ v širším spektru chápeme jako odpočinek od běžné činnosti, krátkodobou změnu v našem stereotypním životě, jako něco, při čem necháme odpočinout tělo nebo mysl, s ohledem na to, co více přetěžujeme. Určitě ten, kdo má sedavé zaměstnání a pracuje hlavně mentálně si rád odpočine při sportu nebo práci na zahrádce či jiné manuální činnosti. Naopak ten, kdo pracuje převážně tělesným pohybem si rád sedne nebo lehne ke knížce či k televizi. Relaxace v pravém slova smyslu je ale ještě trochu něco jiného.

Relaxace je uvolňování napětí v těle i mysli. Při relaxaci nastává v těle řada změn. Některé můžeme ovlivnit přímo, některé ne. Přímo můžeme ovlivnit tělo dechem. Pomalým pravidelným dechem tělo zklidníme, sníží se krevní tlak a sníží se hladina mozkové frekvence, uvolní se mysl. Přímo můžeme ovlivnit napětí ve svalech. To, co přímo ovlivnit nemůžeme je například činnost žláz s vnitřní sekrecí, ale nepřímo jejich činnost ovlivníme uvolněním svalů nebo prodýcháním určité oblasti těla.

Relaxace napomáhá psychické odolnosti, podporuje léčebné procesy v těle, zlepšuje trávení, posiluje imunitní systém a mírní stres, který vyvolává řadu onemocnění.

Normální napětí těla člověka v bdělém stavu je kolem 70%. Pokud jsme ve stresu, je napětí ještě mnohem vyšší. Naopak ve spánku napětí přirozeně klesá na 50% až 40%, a tělo tak dostává možnost regenerovat. Zde ovšem záleží na kvalitě spánku a života vůbec. Někteří lidé se neumějí uvolnit ani ve spánku a ráno se pak probouzejí neodpočinutí a bez energie.

Našemu tělu i mysli můžeme pomoci vědomou relaxací. Relaxaci je potřeba se naučit, a jak jinak než praktikováním. Vědomému uvolňování celého těla se můžete naučit při řízené relaxaci například zde.

ukázka z 15 minutové řízené relaxace na mp3

Nenechte se odradit, pokud vám to hned nepůjde. Denně trénujte, a půjde to stále lépe a lépe. A mimo jiné, hodně se mluví o meditacích, ale než můžeme přikročit k meditování, musíme umět relaxovat, bez toho to nepůjde 😊.

A pokud už umíme vědomě uvolňovat různé části těla, praktikujeme relaxování i během dne. Přes den se snažíme co nejčastěji naslouchat svému tělu. Zkusíme se zaměřit (pocitově) na svůj obličej a zkoumáme, jestli není v přílišném napětí (v křeči). Většinou je. A pokud si to uvědomíme, zkusíme obličej uvolnit. Uvolnění jde vnímat, v tu chvíli se obličej jakoby vyhladí, tonus se zjemní. Pak se zaměříme na svá ramena a šíji. To jsou nejvíce přetěžované části těla. Necháme poklesnout ramena a uvolníme krk. Tak bychom mohli pokračovat s celým tělem. Po chvíli, to zkusíme znovu a zjistíme, že přestože jsme obličej i ramena vědomě uvolnili, po čase jsou opět v napětí … Je to jen o tréninku.

RELAXACE JE OSVOBOZENÍ OD NAPĚTÍ, kde není napětí, energie může volně proudit a uzdravovat.

Rozhodně trénujte relaxaci ať jste zdraví nebo nemocní!

Relaxace v nemoci:

  • podporuje zdravé i ty nemocné orgány
  • posiluje psychiku – můžu pro sebe něco dělat, nečekám jen, až mě léky uzdraví nebo až uběhne doba, kterou určil lékař

Relaxace v rekonvalescenci:

  • urychluje uzdravení – aktivně se podílím na uzdravení

Relaxace ve zdraví:

  • posiluje zdraví a duševní rovnováhu

A na závěr pro zajímavost:

Naše tělo, aby fungovalo, musí být neustále v částečném napětí. Nemůže být nikdy zcela uvolněné, protože v těle probíhají základní životní procesy, ke kterým je určité napětí potřebné. Pokud by se člověk dokázal zcela uvolnit (což dokážou například trénovaní jogíni), napětí v jeho těle nemůže klesnout pod 26% celkového napětí těla. To je hodnota, při níž je tělo schopné udržet základní tělesné funkce.