Jedná se stále ještě o zdraví?

Dnes si vás dovoluji oslovit s tématem, které zdánlivě nesouvisí s jógou. Píši slovo „zdánlivě“, protože jóga souvisí ve své podstatě se vším. Učíme se v ní respektovat své tělo, své možnosti a limity. Učíme se žít v jednotě a lásce, v toleranci a soucitu. Nasloucháme svému tělu, protože víme, že skrz pocity s námi hovoří naše duše a čiré vědomí, které nám říká vše, co právě potřebujeme.

Celý náš život je o pocitech, na které reagujeme. Někdy cítíme strach, bezmoc, tíseň, někdy zase bezpečí, lásku, důstojnost…. Podle toho, jaký pocit právě prožíváme, podle toho se cítíme a i tak jednáme.


Domnívám se, že mnoho lidí právě teď cítí spíš strach a bezmoc, a tím pomalu přichází o lidskou důstojnost. Lidskou důstojnost jsme mohli prožívat v demokratickém státě, který jsme si v roce 1989 vybojovali, ale jak je to dnes? Máme stále ještě demokracii? Proč tedy kolektivně zažíváme strach a bezmoc?


Vzpomeňme si na totalitní režim.

Na život v něm a na to, jak byla pošlapávána práva a lidská důstojnost. Pamatujete si, jak o vzdělání dětí rozhodovala červená knížka rodičů? Stejně tak rozhodovala o možnosti pracovat na nějakém vyšším postu či o možnosti cestování atd.
Mnoho z nás asi cítí, že v dnešní době se naše důstojnost pomalu a jistě posouvá opět někam, kam nechceme. Zavádí se obdoba červené knížky v podobě covid pasu. (Má to ještě co dělat se zdravím?)


Rozhodně nejsem proti očkování jako takovému. Jsem velmi ráda, že nám, a hlavně dětem, nehrozí černý kašel, tyfus apod. Nejsem ani proti očkování na SARS-CoV-2. Nechť se očkuje ten, kterému to pomůže ať fyzicky, či psychicky, ten, komu to jeho odborný lékař (znající pacientův stav) s plným vědomím a svědomím doporučí.


Já v této době vnímám rozdělení společnosti na občany dvou kategorií. Jedna je očkovaná, druhá není. Vypadá to, že se z nás staly dva tábory, které stojí proti sobě. Nepřipomíná vám to: „Dva se perou a třetí se směje“? Nebo: „Dejte jim chléb a hry…“?


Zanechme na chvíli vyvolanou rivalitu stranou a zkusme se podívat na situaci reálně.


Dnes je již jasné, že covidem se může nakazit jak očkovaný, tak neočkovaný, a stejně tak ho oba mohou šířit, proto je testování jen neočkovaných nelogické a tudíž neoprávněné. Ohledně tlaku na očkování proto, aby byla vysoká proočkovanost a tím se společnost zbavila viru je také neopodstatněné. Pro příklad nám může posloužit Izrael, kde je vysoká proočkovanost, ale přesto čelí další covidové vlně. Takže opět žádný reálný základ pro vysokou proočkovanost.


Navíc vakcína postupně ztrácí svoji účinnost.


Dnes se očkuje již 3 dávkou (stále stejnou přesto, že kmen je již jiný), která ale opět nebude stačit. Její platnost vyprší a pak přijde další a další. Pokud si tedy očkovaný řekne, že se již nebude podrobovat neustálému přeočkovávání, které ho stejně od možnosti získání onemocnění neochrání, naopak mu bude ovlivňovat jeho přirozenou imunitu, spadne do druhé kategorie, do kategorie neočkovaných.
Takže je vidět, že pokud je teď někdo naočkovaný a má zdánlivé výhody, nemusí to tak být napořád.


Už to, že se společnost takto selektuje, a jedna část je ne jenom znevýhodněna, ale tlačena nesmyslnými opatřeními tam, kde se necítí důstojně, protože je jí upírána svobodná vůle, je přinejmenším dost divné. To už nejsou atributy demokracie, za kterou jsme v roce 1989 bojovali, ale známky totality, kterou mnozí z nás pocítili na vlastní kůži.


V případě covidu se nejedná o mor nebo jinou smrtelnou nemoc. Nechci ji zlehčovat ani podceňovat, ale daleko fatálnější pro člověka je strach, dlouhodobé napětí a stres, které jsou shora neustále vyvíjeny skrz média. To člověka nejvíce oslabuje, pak je náchylný k nejrůznějším onemocněním a z dlouhodobějšího hlediska to může vést až ke smrti.


Pokud máte zájem o pravdivé informace podložené skutečnými odborníky, kterým není popřáno sluchu, protože naše vláda se obklopuje pouze hrstkou vybraných lidí, zde jsou odkazy:

 • http://www.zdraveforum.cz/
 • https://smis-lab.cz/
 • https://zlatyspendlik.cz/
 • https://www.facebook.com/zakonybohatstvi.cz/
 • https://www.facebook.com/zakonybohatstvi.cz/videos/…
 • https://smis-lab.cz/2021/10/26/teze-o-sars-cov-2-a-covid-19-a-doporucena-opatreni/
 • https://nastub.cz/
 • https://www.echo24.cz/a/ST67g/17-listopad–svatek-nesvobody-a-normalizace
 • https://www.youtube.com/watch?v=PhJ0Uv23tYM
 • https://www.youtube.com/watch?v=JMD92EtSg1
 • https://www.youtube.com/watch?v=8vpokowSWYk

Vím, že se někdy může zdát, že je člověk na nějaký problém sám.

Je těžké být na to sám, ale věřte, že lidí, kteří prozřeli a chtějí znát pravdu, je stále víc a víc. Je potřeba dávat o sobě vědět, spojovat se a být si podporou. Čím nás bude víc, ať očkovaných či neočkovaných, budeme držet spolu, vyznávat demokracii, pravdu, svobodu a důstojnost, tím se nám bude žít zase lépe.


Jestli se chcete připojit, máte mnoho možností. Vyberte si například na www.prolibertate.cz bublinu v mapě, kde jste místně nejblíže a setkejte se s autentickými lidmi, kteří smýšlí jako vy.


Jsem za demokracii, lidskou důstojnost a zdravý rozum. Nechci s nikým bojovat, ale také nechci, aby mi bylo upíráno právo, které je ukotveno Ústavou a Listinou základních práv a svobod.


Neočkovaní lidé nejsou hrozbou těm naočkovaným, hrozbou je chamtivost, touha po ovládání a ego těch nahoře. Toto jsou jedny z nejvíce ohrožujících vlastností, kterým teď podléhá téměř celý svět.

Takže znovu se ptám: Jedná se stále ještě o zdraví?


Klaďte si otázky! Kdo a jaký z toho či onoho má prospěch? Je to ještě etické? Souhlasím s tím ve svém plném vědomí, nebo se stahuji raději do ústraní a proč? Udělám to jednou, udělám to podruhé, budu to dělat pořád… kde je moje hranice DOST? Tak chci žít?


Přemýšlejte, zkoumejte pravdu, informujte se, spojujte se, podporujte se.


Každý jsme jedinečná bytost vybavena velkou vnitřní sílou, je čas ji v sobě probudit a využít ve prospěch nás všech a budoucnosti našich dětí.


Děkuji, pokud jste dočetli až sem, a doufám, že jsem vás trochu popudila 🙂

NAMASTE

Lucie Pastírová,

instruktorka jógy